Naše strukovno Udruženje pruža i organizuje obuke za poslovne potrebe modernog poslovanja. Vršimo i pripremu kandidata za stručne ispite i zvanja u unutrašnjoj plovidbi.

Za naše članove, pored redovnih obuka, organizujemo i školu korišćenja računara, stranih jezika i korišćenje moderne tehnologije u svakonevnom životu na brodu.

Korišćenjem modernih tehnologija značajno se smanjuju operativni troškovi rada preduzeća a samim tim i dobit na godišnjem nivou.

Cene obuka zavisi i varira u odnosu na broj kandidata i vrstu obuke koja se organizuje.

Kontaktirajte nas ukoliko želite da organizujemo obuku za vašu posadu.