Cena rada posade zavisi od: zvanja člana posade, iskustva, sektora plovidbe, stručne osposobljenosti, vodostaja reke, veličine sastava i hitnosti ukrcanja.
Početna, minimalna cena za poslove na dnevnom nivou iznosi:

Zapovednik: 120 evra
Drugi kapetan/oficir palube/loc: 100 evra
Krmar: 80 evra
Vođa palube/mornar: 60 evra

Upravitielj mašine: 100 evra
Mašinista: 80 evra

Cene su izražene za objekte do 90 metara dužine i 12 metara širine. Za veće gabarite sastava na cenu je potrebno dodati:

10 evra svakom članu posade po dodatnoj barži dnevno
20 evra dnevno zapovednik i oficir palube dnevno, u uslovima plovidbe po niskom vodostaju (teretan).
30 evra dnevno zapovednik i oficir palube dnevno za plovidbu gornjim Dunavom (od Komarna do Kelhajma)

Cene su izražene kao neto zarada člana posade. Na dnevne iznose preko 50 evra poslodavac je u obavezi da uplatiti dodatnih 30 posto na ime poreza i doprinosa za člana posade.
Uplata se vrši na račun Udruženja po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Moguće su dodatne korekcije cene za određene vrste usluga što će biti regulisano pisanom ponudom.

Zahtev za angažovanje člana posade možete popuniti putem kontakt formulara.