Korišćenje ove veb stranice podrazumeva vaše potpuno prihvatanje ovih Uslova korišćenja. Pažljivo pročitajte naše Uslove pre korišćenja crewing.upls.rs.

1. Sporazum

“UPLS crewing” („Veb sajt“, koji uključuje bez ograničenja sav veb sadržaj) je poslovni deo Udruženja profesionalnih lađara Srbije koji je registrovano u Agenciji za privredni registar pod šifrom: 70.22 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. Obuhvata davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi s upravljanjem, kao što su strategije kompanija i organizaciono planiranje, transformisanje poslovnih procesa, promena uprave, smanjenje troškova i druga finansijska pitanja. Uključuje i marketinške ciljeve i politike; politike, praktična pitanja i planiranje u oblasti ljudskih resursa, obezbeđivanje ljudskih resursa, prakse i planiranja; strategija penzionisanja; planiranje proizvodnje i kontrole.

Uzimajući u obzir da crewing.upls.rs  koji vam pruža sadržaj i usluge dostupne preko veb stranice crewing.upls.rs („Usluga“), potvrđujete i saglasni ste da se pridržavate ovih Uslova korišćenja („Uslovi korišćenja“ ili „Ugovor“) i ako se pretplatite na Uslugu da platite obavezne naknade. Trenutne cene pretplate, naknade i nadoknade mogu se naći na veb lokaciji. Ako se ne slažete sa odredbama i uslovima sadržanim u Uslovima korišćenja, ne možete postati korisnik usluge, a “UPLS crewing” ne pristaje da vam pruži pristup Servisu. Molimo vas da pregledate ove Uslove korišćenja prema kojima pružamo usluge, što je obavezujući ugovor o dozvoli koji reguliše vaše korišćenje ove veb stranice. Korišćenjem ili posetom ovog veb-sajta, bez obzira da li ste registrovani član ili ne, prihvatate ove Uslove korišćenja i našu Politiku privatnosti. „Korišćenje“ ili „upotreba“ ove veb stranice ili usluga uključuje, bez ograničenja, navigaciju do ili između naših veb stranica, korišćenje bilo koje stavke na veb stranicama, unos informacija ili učešće u našim uslugama na bilo koji način.

“UPLS crewing”, Politiku privatnosti sve druge uslove koje vam možemo obezbediti prilikom poslovnog angažmana, a svaki od njih je ovde uključen kao referenca.

Morate imati najmanje 18 godina da biste koristili usluge koje pruža ovaj veb-sajt. Korišćenjem naših usluga potvrđujete da imate najmanje 18 godina i da ste zakonski kvalifikovani za sklapanje ugovora.

2. Usluge

“UPLS crewing” je sveobuhvatan logistički portal na mreži koji članovima pruža informacije i sredstva za rad i pomoć pri zapošljavanju. “UPLS crewing” koristi napredni onlajn generator obrazaca za kreiranje formulara, omogućavajući vam da ih odmah preuzmete i bezbedno koristite. “UPLS crewing” predstavlja bezbedno rešenje za oslovni poslovni angažman i logistiku. Jeftinije od drugih opcija i nudi bolje upravljanje vašim poslovnim potrebama. “UPLS crewing” pruža pristup profesionalnim posadama i radnicima koji vam mogu uštedeti vreme i novac. “UPLS crewing” pomaže ljudima da upravljaju svojim poslovima nudeći usluge kojima se može pristupiti sa bilo kog mesta. “UPLS crewing” zadržava pravo da proširi svoju ponudu usluga i proizvoda u bilo kom trenutku. Svaka usluga ili proizvod ponuđena za potrošnju smatraće se delom Usluge koju pružamo.

3. Registracija i raskid ugovora

Da biste dobili pristup Servisu, morate da se registrujete na naš Veb-sajt tako što ćete izabrati jedinstveno (i neuvredljivo) korisničko ime i lozinku i pružiti nam istinite, tačne, aktuelne i potpune informacije o sebi, kako je traženo na stranici za registraciju.

Ako ste već član veb stranice, možete koristiti korisničko ime i lozinku koje ste odabrali pri registraciji. Ako su informacije koje date netačne, nepotpune ili zastarele ili imamo opravdane razloge da sumnjamo u istinitost navedenih podataka, imamo pravo da suspendujemo ili ukinemo vaše članstvo i da vam zabranimo trenutno ili buduće korišćenje Usluge. Razumete i saglasni ste da veb-sajt može, pod određenim okolnostima i bez prethodnog obaveštenja, ukinuti vaš pristup i korišćenje Usluge. Uzrok za takav raskid uključuje: (1) kršenje Ugovora, Statuta ili drugih sporazuma i smernica; (2) zahtevi organa za sprovođenje zakona ili drugih državnih ili regulatornih organa; ili (3) tehničke poteškoće.

Postoji dve vrste registracije korisnika na našem veb sajtu. Prvi i osnovni je “Korisnički” nalog a drugi je nalog “Poslodavca”. Korisnički nalog poslodavca registruju firme ili njihovi predstavnici a nalog odobrava administrator po primljenoj registraciji i proveri unetih podataka. Poslodavac ima pravo postavljanja poslova u odeljku “Poslovi”.

4. Privatnost

Pored uslova ovog Ugovora, naša politika u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem vaših ličnih podataka je detaljnije izložena u našoj Politici privatnosti. Međutim, ovde ponavljamo da nam je bezbednost vaših ličnih podataka važna. Pratimo opšte prihvaćene standarde da bismo zaštitili lične podatke koji su nam dostavljeni. “UPLS crewing” ili naši poslovni partneri treće strane mogu vam periodično slati marketinške komunikacije, biltene i druge informacije putem e-pošte i koristiti informacije u svrhe navedene u našoj politici privatnosti. Možete da odlučite da prestanete da primate naš bilten ili marketinške e-poruke tako što ćete pratiti uputstva za odjavu koja su uključena u ove e-poruke, ili nas možete kontaktirati na info@crewing.upls.rs.

5. Dozvola za korišćenje

“UPLS crewing” dodeljuje članovima ograničenu, ličnu, neekskluzivnu, neprenosivu dozvolu za korišćenje naših obrazaca i pravljenje ugovora za poslovnu upotrebu, pod uslovom da platite korišćenje svake usluge. Osim kako je ovde predviđeno, saglasni ste da nećete preprodavati, modifikovati, kopirati, kreirati izvedena dela, menjati, poboljšavati ili na bilo koji način iskorišćavati bilo koji od usluga ili proizvoda sa Veb stranice na bilo koji način, bez izričite pismene saglasnosti “UPLS crewing”. Nećete kršiti ograničenja autorskih prava uklanjanjem bilo kakvog obaveštenja o autorskim pravima iz bilo kog obrasca.

6. Ponašanje korisnika

Kao korisnik, razumete i slažete se da su svi podaci, grafike, informacije, poruke ili drugi materijali, bilo da ste objavljeni, prikazani ili preneti, vaša isključiva odgovornost.

Saglasni ste da se ponašate odgovorno i da se prema drugim članovima veb stranice odnosite s poštovanjem. Kao registrovani član, slažete se da nećete:

  • kršiti sve važeće lokalne, državne, pokrajinske, regionalne, nacionalne ili međunarodne zakone, statute i/ili kodekse;

  • preneti ili preprodati vaše korišćenje ili pristup Usluzi bilo kojoj trećoj strani;

  • slati e-poštu, učiniti dostupnim, postavljati, otpremati ili prenositi bilo koji sadržaj koji je uvredljiv, uznemiravajući, štetan, preteći, nezakonit, koji krši prava druge strane (uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava intelektualne svojine i prava na privatnost i publicitet), ili je na drugi način nepoželjan ili na koje nemate pismeno pravo da prenesete po bilo kom zakonu ili prema bilo kom ugovornom sporazumu ili odnosu;

  • pružite netačne, obmanjujuće ili lažne informacije nama ili bilo kom drugom članu. Saglasni ste da ćete nas odmah obavestiti ako bilo koja informacija dostavljena nama ili drugom članu naknadno postane netačna, obmanjujuća ili lažna;

  • prenosite bilo kakva lančana pisma ili neželjenu e-poštu ili na drugi način zloupotrebljavate usluge koje vam se pružaju;

  • objavljivati, kopirati, modifikovati, prenositi, prikazivati javno ili privatno, kreirati bilo koje izvedene radove, distribuirati ili reprodukovati na bilo koji način bilo koji materijal zaštićen autorskim pravima, žigove ili druge vlasničke informacije bez pribavljanja prethodne saglasnosti vlasnika takvih vlasničkih prava;

  • ograničiti ili sprečiti bilo kog drugog posetioca da koristi uslugu na način koji bi poremetio normalan rada sajta ili narušavanje bilo kog dela veb stranice;

  • da izjavite ili implicirate da sve vaše izjave podržavamo bez našeg prethodnog pismenog pristanka;

  • „uokviriti“ ili „preslikati“ bilo koji sadržaj dostupan preko Usluge ili bilo kog dela naše veb stranice bez našeg prethodnog pismenog pristanka;

  • koristite bilo koju aplikaciju za pretragu/preuzimanje sajta ili drugi ručni ili automatski uređaj ili proces za preuzimanje, preuzimanje, indeksiranje ili na bilo koji način reprodukuje ili zaobilazi navigacionu strukturu ili prezentaciju sadržaja dostupnog preko Usluga ili bilo kojeg dela veb stranice

  • prikupljajate informacije o korisnicima usluge bez njihovog izričitog pristanka.

Vi ste isključivo odgovorni za održavanje poverljivosti vaše lozinke i za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim korisničkim imenom i lozinkom. Vi ste u potpunosti odgovorni za svako korišćenje vašeg naloga i za sve radnje koje se dešavaju pomoću vašeg naloga, uključujući sadržaj objavljen na javnim mestima ili privatne poruke e-pošte. Saglasni ste da ćete nas obavestiti na info@crewing.upls.rs ako postanete svesni bilo kakvog mogućeg neovlašćenog korišćenja vašeg naloga ili bilo kakvog mogućeg narušavanja bezbednosti, uključujući gubitak, krađu ili neovlašćeno otkrivanje vašeg korisničkog imena ili lozinke.

7. Javno komuniciranje

Veb-sajt može da sadrži usluge koje vam omogućavaju da komunicirate sa članovima Veb-sajta ili javnosti. Saglasni ste da nećete koristiti takve komunikacione usluge na bilo koji zabranjen način. Zabranjene upotrebe uključuju: ponudu za prodaju ili kupovinu bilo čega, pokušaj kršenja ili kršenja zakonskih prava drugih, uključujući njihova prava u vezi sa korišćenjem ove veb stranice, postavljanje vulgarnih ili opscenih materijala, otpremanje datoteka nad kojima nemate prava intelektualne svojine ili datoteke koje mogu prouzrokovati štetu, narušavanje privatnosti ili izazivanje neželjenih efekata na tuđim računarima. Saglasni ste da “UPLS crewing” može ukloniti bilo koju vašu komunikaciju bez obaveštenja, bez obzira da li smatramo da vaša komunikacija krši Uslove korišćenja ili ne. “UPLS crewing” ne pregleda sav sadržaj koji su njegovi korisnici postavili na veb lokaciju. Zbog toga se “UPLS crewing” ne može smatrati odgovornom na osnovu vašeg ponašanja ili ponašanja drugih koji koriste naše komunikacione usluge. Budite oprezni u korišćenju takvih usluga i nikada ne dajte drugima lične podatke koji bi mogli da se koriste za vašu identifikaciju.

8. Komunikaciona politika

“UPLS crewing”, po sopstvenom nahođenju ili preko poslovnog partnera treće strane koji pruža usluge slanja pošte za “UPLS crewing”, može s vremena na vreme da vam šalje poruke u vezi sa uslugom i da vas obavesti o ažuriranjima, obaveštenjima u vezi sa vašim nalogom i novim proizvodima/ponudama putem e-pošte, SMS-a ili direktne poruke u vaš okvir za poruke na vašem ličnom profilu. U bilo kom trenutku možete iskoristiti svoju opciju da ne primate takva obaveštenja.

9. Veze ka veb lokacijama trećih strana

Na našoj veb stranici naći ćete veze ka veb lokacijama trećih strana. Ove veb stranice imaju svoje politike privatnosti koje treba da proverite. “UPLS crewing” ne prihvata nikakvu odgovornost ili odgovornost za njihove uslove korišćenja i politiku privatnosti, pošto “UPLS crewing” nema kontrolu nad veb lokacijama trećih strana.

10. Korišćenje usluga trećih strana

Veb lokacija sadrži određene usluge i funkcije koje pružaju treća lica. Da bismo vam pomogli u pružanju ovih usluga i funkcija, saglasni ste da možemo da delimo vaše informacije koje su potrebne za pružanje takvih usluga i funkcija takvim trećim licima.

11. Uklanjanje sadržaja

Zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji materijal na veb lokaciji koji je nezakonit, preteći, uvredljiv, klevetnički, opscen, vulgaran, profan, nepristojan ili na drugi način neprikladan, po sopstvenom nahođenju.

12. Prava svojine

Mi posedujemo i zadržavamo vlasnička prava na našim uslugama i veb lokaciji, što uključuje sav naš materijal zaštićen autorskim pravima, žigove i druge informacije o vlasništvu. Članovi mogu pristupiti sadržaju i koristiti ga, te preuzeti i/ili odštampati jednu kopiju bilo kog sadržaja iz Usluge, isključivo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Potvrđujete da ne stičete nikakva vlasnička prava korišćenjem Usluge.

„crewing.upls.rs“, logotip “UPLS crewing” i drugi znaci su zaštitni znaci i/ili uslužni znaci udruženja profesionalnih lađara Srbije. Svi ostali zaštitni znaci, uslužni znaci i logotipi koji se koriste na veb lokaciji su zaštitni znaci, uslužni znaci ili logotipi njihovih vlasnika. Korišćenje naših zaštitnih znakova, uslužnih znakova ili logotipa zahteva izričitu pismenu dozvolu.

“UPLS crewing” je vlasnik autorskih prava za sav tekst i grafiku, pravne dokumente i obrasce koji se nalaze na veb lokaciji. Kopiranje, objavljivanje ili redistribucija bilo kog materijala na bilo koji način bez plaćanja i izričite pismene saglasnosti “UPLS crewing” je strogo zabranjeno. Svi podaci, sadržaj, organizacija i struktura su zaštićeni autorskim pravima, vlasnički materijal u vlasništvu “UPLS crewing”. Bilo kakvo kršenje naših autorskih prava od strane članova ili nečlanova je strogo zabranjeno.

13. Odricanje od odgovornosti

Izričito se slažete da je korišćenje ove veb stranice na vašu odgovornost. “UPLS crewing” ne daje nikakvu garanciju da će vaš pristup ovoj veb lokaciji ili njeno korišćenje biti neprekidan ili bez grešaka; ili da usluga ili server(i) na kojima se veb lokacija nalazi bez virusa ili drugih štetnih komponenti; ili da se bilo koji određeni rezultati, pravni ili drugi, mogu dobiti korišćenjem ove veb stranice ili usluge.

Korišćenjem usluge potvrđujete da e-pošta nije 100% pouzdan ili bezbedan način komunikacije. Možda postoje trenuci kada ne dobijete e-poruku sa Veb lokacije kada se to očekuje. Saglasni ste da se usluga e-pošte pruža kao pogodnost i da je primarni izvor Usluge Veb lokacija. Ako ne primite nikakvu očekivanu komunikaciju putem e-pošte, slažete se da je vaša odgovornost da proverite sve filtere ili fascikle za neželjenu poštu, da pristupite bilo kojoj trgovačkoj informaciji na veb lokaciji sa vašim dodeljenim korisničkim imenom i lozinkom i da nam pošaljete e-poštu na info@crewing.upls.rs ako je neophodno. Veb lokacija nije odgovorna ako ne uspete da primite bilo kakvu specifičnu komunikaciju putem e-pošte. “UPLS crewing” neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili informacija dostavljenih putem e-pošte.

I ova veb lokacija i Usluga su dostupni na principu „kao što jesu“ bez garancija bilo koje vrste, bilo eksplicitnih ili impliciranih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, garancije o vlasništvu ili implicirane garancije za prodaju, prikladnost za određenu svrhu, ne -kršenje i sve garancije koje se odnose na adekvatnost, tačnost ili potpunost bilo koje informacije dostupne putem usluge. Ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu, kaznenu, posledičnu ili drugu štetu koja proističe iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja aplikacije; neovlašćen pristup ili izmenu vaših prenosa ili podataka; ili bilo koje drugo pitanje koje se odnosi na veb stranicu i/ili uslugu.

crewing.upls.rs je onlajn pravni resurs koji članovima pruža informacije i sredstva za samopomoć. “UPLS crewing” usluga ne stvara odnos advokata i klijenta između vas i “UPLS crewing” ili bilo kog od njegovih zaposlenih, nezavisnih ugovarača, agenata, posetilaca ili drugih članova. Informacije koje pruža “UPLS crewing” neće se tumačiti kao pravni savet i ne garantuje se da su tačne, aktuelne ili potpune. Zakon se razlikuje tokom vremena i između različitih geografskih lokacija i podleže tumačenju različitih sudova. Preuzimate potpunu odgovornost i rizik za vaše korišćenje usluge i vaše oslanjanje na nju. Nikakvo mišljenje, informacija, izjava ili druga komunikacija Veb-sajta ili njegovih filijala, dobavljača, zaposlenih, nezavisnih ugovarača, agenata, članova ili posetilaca, bilo da su napravljeni na Veb-sajtu ili na drugi način, neće stvoriti nikakvu garanciju. Pošto naše usluge i proizvodi moraju biti opšte primenjivi, oni ne mogu uzeti u obzir svaku situaciju. Vaše korišćenje sajta, usluga “UPLS crewing”, sadržaja koji se nalazi na veb lokaciji i bilo kog materijala koji se pruža preko veb stranice je u potpunosti na sopstveni rizik.

14. Ograničenje odgovornosti

Ne garantujemo: (1) tačnost, potpunost ili korisnost bilo koje date informacije; (2) tačnost ili pouzdanost bilo kog mišljenja, saveta ili izjave bilo koje strane. Informacije i Usluge sadržane na veb lokaciji mogu sadržati netačnosti i štamparske greške. Ne oslanjajte se na informacije postavljene na naš sajt od strane trećih lica (članstva, poslodavaca i autora) pošto mi ne možemo preuzeti odgovornost za treća lica, bili članovi ili ne. Ni pod kojim okolnostima nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja proističe iz nečijeg oslanjanja na informacije ili drugi sadržaj objavljen na veb lokaciji, ili prenet bilo kom članu ili od njega. Ne podržavamo, ne garantujemo, ne garantujemo niti preuzimamo odgovornost za bilo koji proizvod ili uslugu koje reklamira ili nudi treća strana.

“UPLS crewing” i bilo koji od njihovih agenata, filijala, predstavnika, zaposlenih, principala, poslovnih saradnika i njihovih filijala, partnera ili nezavisnih ugovarača nisu odgovorni za bilo kakve gubitke ili profite koji mogu proizaći iz upotrebe informacija sadržanih na ovoj veb stranici i/ili Usluga.

15. Obeštećenje

U ovom paragrafu saglasni ste da preuzmete odgovornost za bilo koje tužbe trećih lica protiv “UPLS crewing”-a koje mogu nastati usled vaših radnji. Saglasni ste da ćete braniti, smatrati bezopasnim i obeštetiti nas od i protiv bilo kojih i svih potraživanja bilo koje vrste, štete, troškova, dugova, gubitaka, obaveza, obaveza, povreda i troškova, uključujući razumne advokatske honorare i troškove koji proističu iz vašeg korišćenja i pristup veb stranici; svako kršenje ovih Uslova korišćenja sa Vaše strane; svako kršenje bilo kog prava treće strane sa Vaše strane; i svaku tužbu nametnutu protiv vas da je vaš podnesak prouzrokovao štetu trećoj strani. Takođe se slažete da ćete obeštetiti i odreći se bilo kakvih suprotnih prava protiv “UPLS crewing”-a za bilo koje tvrdnje koje vi ili treća strana možete tvrditi na osnovu vašeg korišćenja veb-sajta koji postoje u vreme kada prihvatite ove Uslove korišćenja, ali su ili nepoznato ili nesumnjivo u tom trenutku.

16. Merodavno pravo; Mesto i jurisdikcija

Ugovor će biti regulisan i tumačen u skladu sa zakonima države Srbije, bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

Oni koji odluče da pristupe Servisu čine to na sopstvenu inicijativu i na sopstveni rizik i odgovorni su za poštovanje lokalnih zakona ako i u meri u kojoj je to primenjivo. Zadržavamo pravo da ograničimo dostupnost Usluge na bilo koju osobu, geografsku oblast ili jurisdikciju koju želimo, u bilo koje vreme i po sopstvenom nahođenju, i da ograničimo količine bilo koje takve usluge ili proizvoda koje pružamo. Ovaj sporazum ostaje na snazi i nakon prestanka ovih Uslova korišćenja.

17. Naknade

Uslovi pretplate na “UPLS crewing” i članarine za takve pretplate mogu se razlikovati. “UPLS crewing” zadržava pravo da vam naplati jednokratnu naknadu za obradu pretplate ili plana članstva, kao i naknade koje se naplaćuju “UPLS crewing”-u u vaše ime. Članarine se ne vraćaju osim ako je izričito navedeno od strane Upravnog odbora.

SVA PRODAJA USLUGA JE KONAČNA OSIM AKO NAS NE OBAVESTITE MINIMUM SEDAM DANA RANIJE PRE DATUMA REALIZACIJE USLUGE.


1
8. Izmena ovog Ugovora

Ove Uslove korišćenja možemo s vremena na vreme da izmenimo da bismo uključili promene u Uslugu, kao što su eliminisanje ili ukidanje bilo kog sadržaja ili funkcije Usluge ili promene naknada, naknada ili drugih uslova za korišćenje Usluge. Svaka izmena koju izvršimo u ovim Uslovima korišćenja stupaće na snagu sedam (7) dana nakon što vam bude dostavljeno obaveštenje o bilo kojoj promeni i može se izvršiti putem e-pošte. Vaše korišćenje usluge nakon takvog obaveštenja smatraće se prihvatanjem takvih izmena. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja, molimo vas da ne koristite ovaj sajt. Često proveravajte veb lokaciju da biste videli nedavne promene.

19. Razno

Ako se utvrdi da je bilo koja odredba Uslova korišćenja nezakonita, nevažeća ili iz bilo kog razloga neprimenljiva, tada će se smatrati da je ta odredba odvojena od Uslova korišćenja i neće uticati na valjanost i primenljivost bilo kojih preostalih odredbi. Nikakvo odricanje bilo koje strane od bilo kog kršenja ili neizvršenja obaveza po ovom osnovu neće se smatrati odricanjem od bilo kog prethodnog ili naknadnog kršenja ili neizvršenja obaveza. Bilo koji naslov, naslov ili naslov odeljka sadržan u Uslovima korišćenja umeće se samo radi pogodnosti i ni na koji način ne definiše ili objašnjava bilo koji odeljak ili odredbu ovog dokumenta. Zadržavamo pravo da od vas zahtevamo da potpišete neelektronsku verziju Uslova korišćenja. Osim ako nije drugačije navedeno ovde, ovi Uslovi korišćenja sadrže ceo ugovor između vas i “UPLS crewing”.

Kao registrovani član Servisa, saglasni ste da vas ovaj objavljeni Ugovor obaveštava i služi kao vaš elektronski potpis koji potvrđuje da ste potpuno saglasni sa Uslovima korišćenja.


Korišćenje crewing.upls.rs podleže našim Uslovima korišćenja i Politici privatnosti.