Cenovnik koji nudimo za naše usluge je formiran po realnim tržišnim vrednostima usklađenih sa zakonom i poreskom politikom Srbije.

Posade:

Cene angažovanja posade variraju u zavisnosti od ovlaštenja odnosno radne pozicije na brodu i od okolnosti koje utiču na plovidbe kao što su: veličina sastava, deonica plovidbe, režim plovidbe, metereološki uslovi, tehnička ispravnost plovila i sl. Ovde su postavljene minimalne cene rada po zvanju i sektoru plovidbe. Cene su iskazane tabelarno, bruto (za poslodavca) i neto (za lađare), po danu ukrcanja na brodu.

 

Mehaničarsko bravarski radovi i servis brodova

U našoj ponudi imamo mehaničare za sve vrste motora i mašinskih uređaja, vršimo i sve vrste bravarsko varilačkih radova.

Izlazak na teren se naplaćuje ili 50 dinara po pređenom kilometru ili po radnom satu, bira je uvek jeftinija varijanta za naručioca posla.
Obavezna je avansna uplata od 14000 dinara pre dolaska mehaničara. Od tog iznosa se naknadno obijaju putni trošak izlaska i nekoliko sati rada odnosno dijagnostike.

Po postavljenoj dijagnostici naručilac posla dobija specifikaciju radova sa okvirnom stnicom i okvirnim iznosom popravke. Cene mogu varirati u odnosu na vrednost delova i opreme različitih dobavljača i kvaliteta.

 

Obuka i trening posade, pripreme za stručne ispite.

U današnje vreme, zbog povećanog obima rada a malog broja ljudstva, potrebno je imati kvalitetnu, odnosno dobro obučenu posadu.

Mi nudimo obuku nautičkog osoblja za svakodnevno korišćenje elektronske opreme, za usavršavanje stranih jezika kao i za osnovno informatičko opismenjavanje. Pored navedenog vršimo i obuke odnosno pripreme za stručna zvanja.