Reagovanje na optužbe Ministarstva od 18.01.2017.

Povodom obraćanja Ministarstva na navodno tendeciozan rad Udruženja profesionalnih lađara Srbije i navodno neosnovane tvrdnje da nismo upozoravali na pojavu leda pre početka zime podsećamo javnost na javno obraćanje putem medijske kuće Kanal 9 iz Novog Sada od 29.11.2016. godine pod naslovom “Lađari: nebezbedna plovidba i nedostatak ledolomaca na Dunavu”.

 “U toku su radovi na Železničkom mostu koji ugrožavaju plovidbeni saobraćaj, kažu u Udruženju profesionalnih lađara, objašnjavajući da su radovi neobeleženi i bez odgovarajuće signalizacije. Nisu samo brodovi ugroženi, već i sama skela usled talasa, kažu lađari, te podsećaju i da je zima na pragu, a Novi Sad i dalje bez dovoljnog broja ledolomaca.”

 Čitav članak i video zapis se mogu videti na sajtu medijske kuće Kanal 9  na sledećem linku:

http://www.kanal9tv.com/ladari-nebezbedna-plovidba-i-nedostatak-ledolomaca-na-dunavu/

 

Navod da smo se prvi put obratili Ministarstvu tek 15.01.2017. takođe nije opravdan jer smo se prilikom osnivanja Udruženja obratili : Pokrajnskom Sekretarijatu, Klasteru za vodni saobraćaj, Privrednoj komori, Kancelariji za saradnju sa civilnim društvima i Ministarstvu saobraćaja. Jedino nam je odgovorila kancelarija za saradnju sa civilnim društvima koja nas je uputila na Ministarstvo saobraćaja. Datum poslate elektronske poruke je 24.03.2016.
U nastavku se nalazi snimak ekrana upućene elektronske poruke kao i prilozi koji su tom prilikom poslati.

Dopis Udruženje    Primedbe na pravilnik o zvanjima   Grupacija za brodarstvo-PKS

U priloženim dokumentima se vidi problematika zbog koje smo i osnovali Udruženje profesionalnih lađara Srbije. Na poslatu poruku nikada nismo dobili odgovor mada su neke stavke od navedenih problema u međuvremenu rešene.

Na poslednju elektronsku poruku koju smo uputili nismo dobili odgovor a da je primljena smo saznali iz navedenog Saopštenja za javnost Ministarstva.
Sadržaj elektronske poruke prenosimo u potpunosti:

“Poštovani,
kontaktiram Vas ovim putem kao predstavnik Udruženja profesionalnih
lađara Srbije. Mi smo osnovani prošle godine u martu i od tada se
aktivno zalažemo za unapređenje lađarstva u Srbiji. Više puta smo
slali dopise sa primećenim nedostacima i predloga za rešenje aktuelnih
problema u brodarstvu ali smo do sada ostali bez odgovora. U nastavku
ću Vam predstaviti najaktuelniji problem sa kojim se od Nove godine
naši članovi suočavaju pa Vas molim da mi date mišljenje i predlog
kako da probleme rešavamo.

Od Nove godine su prestala da važe stara ovlašćenja u unutrašnjoj
plovidbi. Nekolicina naših članova ima sledeći problem. Radili su 40
godina kao mornari motoristi i pre 7 – 8 godina su položili ispite za
brodovođu unutrašnje plovidbe i tako su radili kao zapovednici na
našim brodovima u skladu sa ovlašćenjem. Promenom zakona o zvanjima u
unutrašnjoj plovidbi nisu uspeli da dobiju zvanje zapovednika A iako
imaju ispit za radar i radio stanice, pošto nemaju završenu srednju
školu. Tim ljudima je uskraćeno pravo na rad jer od zvanja jedino mogu
da dobiju zapovednik B i C koji su loše definisani i sa njima ne mogu
da obavljaju poslove oficira palube. Jedini način koji se sada nudi
tim ljudima je da završe srednju školu što je u njihovim godinama
prilično neizvodljivo.
Kako je od prošle godine povećan broj minimalne posade na našim
brodovima pojavio se ozbiljan nedostatak kadra koji, ako se nešto ne
promeni, preti da naši brodari počnu da uvoze radnu snagu iz zemalja
iz okruženja.
Dodatan problem predstavljaju i mladi kadrovi koji iz brodarske škole,
zbog formalizma u birokratiji ne mogu da polažu stručne ispite po
obrazovanju i vremenu ukrcanja nego se gleda svojstvo u kom su ukrcani
u brodarskoj knjižici. Tako imamo nekoliko slučaja da su mladići iz
brodarske škole počeli da rade kao pripravnici za mornare i po promeni
,da mogu odmah biti ukrcani kao pripravnici za krmara, im nije priznato
dotadašnje ukrcanje nego su sa radom za zvanje počeli iz početka iako
je posao mornara i krmara u praksi apsolutno isti. Do ove omaške je
došlo isključivo zbog lošeg, formalističkog, tumačenja zvanja krmara.
U prilogu Vam dostavljam primedbe na zakon o zvanjima i propratni
dopis koji smo sastavili a koji smo poslali ministarstvu u martu
prošle godine, na žalost bez odgovora.
Nadam se da ćemo ostvariti saradnju radi poboljšanja trenutnog stanja
u našem brodarstvu.”

Pored navedenog teksta u prilogu su dostavljeni dopisi od prošle godine i popunjeni upitnik o Udruženju lađara.

Mi kao Udruženje profesionalnih lađara izražavamo iskreno žaljenje zbog nedostatka kvalitetne komunikacije između stručne javnosti i Ministarstva i još jednom potsećamo da smo otvoreni za svaku saradnju kao bi sačuvali naše brodarstvo i brodare.

Upravni odbor Udruženja profesionalnih lađara