Dopis ministarstvu br. 3 – brodske knjige

MINISTARSTVU GRAĐEVINE
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
REPUBLIKE SRBIJE

 

MINISTRU
SEKTORU ZA
VODNI SAOBRAĆAJ

 

OBAVEŠTENJE BROJ 3

 

Poštovani,

Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi problema koji su uočeni u primeni propisa prilikom vođenja brodske administracije.

DNEVNIK BRODSKOG SMEĆA

Uvođenje ove novine u našem brodarstvu vidimo kao pozitivan pomak, a kao udruženje pozdravljamo svaku meru koja podiže ekološku svest i zalažemo se za očuvanje životne sredine. Trenutna situacija je takva da je forma zadovoljena ali u praktičnoj primeni su uočeni sledeći problemi. Predviđeno je da, brod odnosno posada vrše rasvrstavanje smeća po kategorijama, a zatim smeće predaju prijemnoj stanici, koja vrši overu unosa podataka u dnevnik brodskog smeća čime potvrđuje prijem. Takođe je predviđena obaveza zapovednika broda da uredno vodi dnevnik smeća odnosno u suprotnom će biti kažnjen u skladu sa kaznenim odredbama. U praksi zapovednici brodova koji obavljaju kabotažnu plovidbu, odnosno saobraćaj unutar akvatorije R. Srbije se susreću sa problemom ne postojanja lako dostupnih prijemnih stanica koje su ovlašćene da overe dnevnik brodskog smeća. U interesu zaštite zdravlja ukrcanog osoblja, smeće se uglavnom prilikom boravka u lukama i pristanima odlaže u kontejnere komunalnih preduzeća, tim iznuđenim postupkom odnosno ne postojanjem overe prijemne stanice uredno vođen dnevnik se može od strane inspektora plovidbe tumačiti kao prekršaj, a zapovednik može biti novčano kažnjen.

Kako bi smo otklonili dileme oko pravilnog postupka, molimo vas da u formi koja vama odgovara objavite spisak ovlašćenih prijemnih stanica brodskog smeća, a da u sektorima u kojima još uvek ne postoje prijemne stanice organi inspekcije plovidbe privremeno ne primenjuju kaznene odredbe.

Dopis broj 3

Upravni odbor udruženja Profesionalnih lađara Srbije