Obaveštenje ministarstvu br.1 – zapažanja

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

MINISTRUSEKTORU ZA
VODNI SAOBRAĆAJ I
BEZBEDNOST PLOVIDBE

 

OBAVEŠTENJE BROJ 1.

Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije, koja su bitna za pravilno funkcionisanje vašeg resora i naših članova u obavljanju svojih delatnosti. Naše strukovno udruženje je skoro formirano, a ovo obaveštenje je deo naših aktivnosti na ispunjavanju proklamovanih ciljeva udruženja koje možete pronaći na internet strani udruženja. U narednom periodu obaveštavaćemo vas o svim bitnim zapažanjima koja se tiču vašeg resora i naših članova. Ovaj vid jednosmerne komunikacije je minimum našeg doprinosa struci, stojimo vam na raspolaganju ukoliko procenite da možemo da vam pružimo stučnu pomoć.

Pozitivna zapažanja:

U proteklom periodu uočen je vaš trud i volja da se oblast unutrašnje plovidbe uredi i harmonizuje sa regulativama EU, kao udruženje vam se zahvaljujemo na tome i svesni smo potrebnog vremena i rada na procesu harmonizacije i pozitivnog uticaja na uslove rada ukrcanog osoblja.

Plovidbeni bilten, na sajtu plovputa je pozitivan pomak i kvalitetno je osmišljen.

Uvođenje RIS-a i savremenih elektronskih navigacinih pomagala, pozitivan pomak koji navigatorima olakšava rad i bitno povećava bezbednost plovidbe.

Izrada strategije i akcionog plana za razvoj brodarstva, iako se kao struka ne slažemo sa delom o maksimalnoj starosti plovila, već bi po nama akcenat trebao da bude stavljen na tehničko i eksplataciono stanje plovila je takođe pozitivan pomak sa vaš strane, kojim pokazujete intersovanje i brigu koja je nedostajala u predhodnim godinama.

Negativna zapažanja:

U sklopu naših redovnih aktivnosti redovno pratimo vaše aktivnosti koje bitno utiču na našu struku, ovo su samo neke od nejasnoća koje smo do sada uočili i koje unose konfuziju u radu.

  1. MODEL PLOVIDBE A1

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju imati brodovi i druga plovila trgovačke mornarice od 20. marta 2015. Sam pravilnik je kvalitetan i po uzoru na regulativu EU, jasan, lak za tumačenje i reguliše oblast na korektan način. Međutim u praksi se susrećemo sa sledećim problemom:

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama od 10.09.2014. u članu 13 stav 5 U KORMIRALNICI, OSIM ZA VREME MANEVRA PRIVEZIVANJA I ODVEZIVANJA, KAO I U PREVODNICAMA I U NJIHOVIM PRETPRISTANIŠTIMA, MORA DA SE NALAZI JOŠ JEDNO LICE SA ISTIM OVLAŠĆENJEM.

U praksi zapovednik ima dilemu, uredba propisuje dva navigatora, a pravilnik za određene tipove i klase plovila u modelu plovidbe A1 propisuje jednog navigatora. Uredba takođe propisuje kaznene odrebe, tako da zapovednik može biti kažnjen iaoko je postupio po pravilniku ispravno, prekršio je uredbu. Očekujemo od vas da otklonite dilemu.

U modelu plovidbe A1 zapovednici određenih tipova plovila imaju objektivan problem da organizuju Zakonom predviđenu službu bdenja na radio vezi, neprekidni i neposredni nadzor plovila u toku stajanja na sidrištu, a da pritom ispoštuju predviđena vremena za obavezni odmor člana posade i ne uvedu posadu u stanje premora. Takođe Pravilnilnikom nije definisan model plovidbe u EU poznat kao S, vožnja brodova koji poseduju tahograf. U zemljama EU je dozvoljeno voziti brod u bilo kom modelu izvan predviđene satnice uz mogućnost kontrole tahografa koji se pokazuje inspektoru plovidbe na zahtev.
Trenutno stanje je takvo da se zapovednici brodova  često nalaze pred dilemom kako da postupe, postupanjem po jednom pravilu dolaze do kršenja drugog, ovim putem vas molimo da posvetite pažnju i otklonite moguće dileme, a u narednom periodu ćemo vas obaveštavati o dilemama sa kojima se u radu susreću naši članovi.

Napominjemo da smo kao lađari vrlo specifična grupa ljudi, nastupamo bez skrivenih namera sa ciljem unapređenja uslova rad i života na brodu. Naše udruženje je u svojoj suštini apolitično i bez bilo kakvih ambicija da učestvuje u političkom životu. Biti lađar znači posvetiti veći deo svog života svom stručnom usavršavanju, zapravo naša profesija je više od toga, ona je način života.

Obaveštenje br. 1

Upravni odbor udruženja Profesionalnih lađara Srbije