САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 7/ 2017

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170 Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-др. закон, 92/16 и 104/16-др. Закон), објављује:

САОПШТЕЊЕ   БРОДАРСТВУ  бр. 7/ 2017

Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа водног саобраћаја, надлежни органи и организације водопривреде, пловидбени агенти, марине и наутички клубови као и остали учесници у пловидби да се:

Од дана, 16.02.2017. у 07,00 часова, ДОЗВОЉАВА   пловидба на целом току реке Дунав кроз Републику Србију, од км. 845,6 (Прахово) до км. 1433 (Бездан), у свим  моделима пловидбе и за све врсте пловних објеката
Упозоравају се заповедници бродова и састава, старешине пловила као и остали учесници у пловидби да сектор  од км 1232 ( Бешка ) до км 1170 ( Београд ), до недеље,19.02.2017.године, ниће бити обележен  пловећим ознакама, те  да  обрате посебну пажњу приликом пловидбе и маневрисања, подесе габарите (дужину, ширину и газ пловила) и смање брзину пловидбе, поштујући правила пловидбе у циљу заштите људских живота, материјалних добара, животне средине и безбедности пловидбе.