DOPUNA PREDSTAVKE OD 08.02.2017. U VEZI OVERE UKRCANJA

Poštovani,

Zahvaljujemo se na vašem odgovoru u razumnom roku po našoj predstavci, s tim u vezi ostaje nerazjašnjeno sledeće:

Prilikom kvalifikacije u vašem odgovoru niste uzeli u obzir član 104. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, u daljem tekstu Zakon. Članom 104 Zakona se brodske knjige i isprave izdate prema propisima članica Evropske unije priznaju kao da su izdate u Republici Srbiji.
U skladu sa članom 104 Zakona brodove u odnosu na državnu pripadnost možemo podeliti na sledeće tri grupe.

  1. Brodovi pod zastavom Republike Srbije, u ovoj pravnoj stvari ih možemo potuno ostaviti po strani iz razloga što su pravila overe ukrcanja i plovidbenog staža na ovoj grupi brodova potpuno jasna.
  2. Brodovi pod zastavom država članica Evropske unije. Ovde dolazimo do uzroka naše pretstavke i potencijalnog problema u praktičnoj primeni Zakona i pravilnika. Ako se službeniku lučke kapetanije, prilikom smene posade na rečnom graničnom prelazu u Republici Srbiji, dostave brodske isprave i knjige sa brodarskim knjižicama Republike Srbije na overu ukrcanja, a on odbije da ih overi, može se smatrati da krši član 104. Zakona odnosno da vaše ministarstvo preko kapetanija ne priznaje brodske knjige i isprave EU. Ovo dalje može, voditi ka pokretanju postupaka pred organima EU u skladu sa njihovom organizacionom strukturom. Podsećamo da je posao službenika kapetanije samo da overom potvrdi da se podaci brodskog dnevnika odnosno spiska posade slažu sa podacima unetim u brodarsku knjižicu a koji služe da bi ukrcana osoba mogla da napreduje u službi. Molimo vas da se izjasnite po ovom pitanju.
  3. Brodovi ostalih zastava.

 

Sa vaše strane je nužno da se izjasnite po pitanju i formi dokumenata koji se pominju u članu 22 Pravilnika o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja. Kako je ovo vrlo bitno za državljane Republike Srbije koji plove pod stranim zastava i tiče se ostvarivanja njihovih prava po ispunjavanju propisanih obaveza i kriterijuma. Smatramo da je vaša obaveza da saopštite tip i formu potvrde stranih država koja je sa vaše strane smatra validnom prilikom ispunjavanja propisanog kriterijuma plovidbenog staža neophodnog za sticanja prava polaganja stručnog ispita pred stručnom Komisijom Republike Srbije. Takodje je bitno da jasno i nedvosmisleno saopštite koji dokument se smatra dokazom o sličnim uslovima kao na brodovima trgovačke mornarice Republike Srbije.

Očekujemo vaš odgovor u razumnom roku, kako bi smo mogli da odgovorimo na veliki broj pritužbi, kako članova našeg udrušenja, tako i drugih lica koje rade na brodovima trgovačke mornarice koji nam se obraćju i skreću pažnju na problem overe ukrcanja.

Dopuna predstavke – skenirano

Upravni odbor Udruženja profesionalnih lađara Srbije