Zahtev ministarstvu za rešenje problema priznavanja Srpskih ovlaštenja u unutrašnjoj plovidbi

MINISTARSTVU GRAĐEVINE
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

MINISTRU
SEKTORU ZA
VODNI SAOBRAĆAJ

ZAHTEV

Poštovani,

Udruženje profesionalnih lađara Srbije postupajući po obaveštenjima i zapažanjima kako svojih članova, tako i drugih zainteresovanih strana, a u vezi upotrebe i upotrebne vrednosti brodarskih knjižica i ovlašćenja izdatih od strane Republike Srbije, na unutrašnjim vodnim putevima u Evropi, je preduzelo sledeće postupke:

Republika Srbija je preduzela određene postupke koji su vidljivi u Zakonu o plovidbi i lukama na unutrasnjim vodama i podzakonskim dokumentima proisteklim iz imenovanog zakona. Jasno je da je pri tom odstupljeno od principa reciprociteta što je jako redak slučaj u međunarodnom plovidbenom pravu i međunarodnim odnosima.

Zakon o plovidbi naunutrašnjim vodama u članu 133.

 

Član 133.

„Isprave o stručnoj osposobljenosti zapovednika izdate prema propisima Centralne komisije za plovidbu Rajnom i zemalja članica Evropske unije priznaju se kao da su izdate u Republici Srbiji. Isprave o stručnoj osposobljenosti zapovednika i ostalih članova posade izdate prema propisima ostalih zemalja priznaju se pod uslovima predvinenim sporazumom o menusobnom priznavanju koji se zaključuje sa državom koja je izdala ispravu o stručnoj osposobljenosti zapovednika odnosno drugog člana posade.
Priznavanje isprava iz stava 1. ovog člana uslovljeno je vrstom broda za koju isprava važi u zemlji gde je izdata.
Propisom iz člana 132. stav 9. ovog zakona mogu se propisati dodatni uslovi za zapovednika u pogledu priznavanja isprava iz stava 1. ovog člana, kada zapoveda brodom koji plovi odrđenenom deonicom vodnog puta za koji se zahteva poznavanje lokalnih uslova plovidbe.“

Pravilnik o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posadebrodova trgovačke mornarice (“Sl. glasnik RS”, br. 64/2012 i 99/2015) član 27.

„Isprave o osposobljenosti zapovednika i drugih članova posade broda izdate prema propisima Centralne komisije za plovidbu Rajnom i zemalja članica Evropske unije, odnosno država ugovornica Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru, kao i Švajcarske konfederacije, kao i isprave o osposobljenosti zapovednika i drugih članova posade izdate u skladu sa odredbama Okvirnog sporazuma o slivu reke Save i Odluka Međunarodne komisije za sliv reke Save priznaju se kao da su izdate u Republici Srbiji, u skladu sa zakonima kojima se uređuje plovidba.

Isprave o osposobljenosti zapovednika i ostalih članova posade izdate prema propisima ostalih zemalja priznaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje plovidba na unutrašnjim vodama.“

Iz navedenih odredbi se jasno vidi, da Republika Srbija priznaje isprave o stručnoj osposobljenosti zapovednika izdatim prema propisima Centralne komisije za plovidbu Rajnom i propisima zemalja članica Evropske unije, kao da su izdate u Republici Srbiji. Pri tom ovlašćenja o stručnoj osposobljenosti izdata od strane Republike Srbije se izdaju sa ograničenjem, i imaju upotrebnu vrednost na svim unutrašnjim vodnim putevima uključujući i untrašnje vodne puteve pomorskog karaktera koji su navedeni u Prilogu II Direktive 91/672/EEZ osim Rajne.

Kako bi smo otklonili nejasnoće, sa kojima se u radu sreću naši članovi i druge zaiteresovane strane u vezi upotrebe i upotrebne vrednosti naših dokumenata obratili smo se Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, koja u okviru svog delokruga rada sprovodi propise i zakone Republike Nemačke u vezi unutrašnje plovidbe. U prilogu ovog zahteva vam dostavljamo kopiju korespodencije na nemačkom jeziku kao i prevod na srpski jezik. U skladu sa obaveštenjem dobijenim od Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Regensburg ovim putem od vas zahtevamo da, se u formi koja vama odgovara, na jasan i nedvosmislen način i u razumnom roku, odgovorite na sledeća pitanja.

  1. Da li su od strane ministarstva preduzete radnje sa ciljem postizanja administrativnog bileteralnog ugovora sa Centralnom komisijom za Rajnu, ako nisu da li će biti preduzete i koliko je objektivno vreme trajanja postupka?
  2. U skladu sa odgovorom na pitanje broj 1. Da li se našim državljanima preporučuje ispunjavanje obaveza i polaganje stručnog ispita pred komisijom Saveznih plovnih puteva Nemačke?
  3. Državljani kojih država se mogu ukrcati na trgovački brod koji plovi pod zastavom Republike Srbije u svojstvu člana posade, samo sa putnom ispravom, brodarskom knjižicom i ovlašćenjem matične države a bez Dozvole za ukrcavanje izdate od strane Republike Srbije?
  4. Na koje trgovačke brodove u odnosu na državnu pripadnost odnosno zastavu države pod kojom brod plovi, državljanin Republike Srbije se može ukrcati u svojstvu člana posade samo sa Putnom ispravom, brodarskom knjižicom i ovlašćenjem, a bez Dozvole za ukrcaj države čiju zastavu brod vije?

Od vaših odgovora zavisi formiranje poslovnih planova i odluka svih zainteresovanih strana. Nadamo se da nije potrebno dodatno i široko objašnjenje važnosti postavljenih pitanja, ukoliko jeste stojimo vam na raspolaganju.

Zahtev – skenirano
PRILOG:

  1. Dopis Udruženja profesionalnih lađara Srbije upućenu Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Regensburg i Wuisburg upućenu 09.02.2017. na Srpskom i Nemačkom jeziku.
  2. Odgovor od Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Regensburg dobijen 13.02.2017 na Srpskom I Nemačkom jeziku.

 

Upravni odbor udruženja profesionalnih lađara Srbije
24.02.2017.