Zahtev za tumačenje zvanja oficira palube, krmar i mašinovođa

Dana 03.03.2017. poslali smo ministarstvu sledeći dopis sa molbom za pojašnjenje:

ZAHTEV ZA TUMAČENJE DELOVA PRAVILNIKA O ZVANJIMA, USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA I OVLAŠĆENJIMA, ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE Službeni glasnik RS br. 64/12, 99/15 i 3/17

Poštovani,
Navedeni pravilnik je u praktičnoj primeni izazvao dileme, te vam se obraćamo ovim putem kako bi smo ih otklonili.

Član 3. tačka 6. pravilnika iz naslova.

OFICIR PALUBE  je član posade broda koji ima odgovarajuću stručnu osposobljenost da zapoveda brodom određenih karakteristika i koji u smeni vrši poslove zapovednika broda.

Član 38. stav dva. predviđa da brodarac kome je izdato ovlašćenje ZAPOVEDNIK VRSTE A, B i C u smeni vrši poslove oficira palube.

Prilikom zamene starih Brodskih svedočanstava i Popisa posade, sa novim obrascima od strane nadležnih lučkih kapetanija, u predviđene rublike su unošeni podaci koji se odnose na kvalifikacije oficira palube, kada je oficir palube neophodan u sastavu posade za određeni model plovidbe. U dosadašnoj praksi nismo pronašli ni jedan brod na kome lice sa ovlašćenjem ZAPOVEDNIK VRSTE B ili C mogu biti ukrcani u svojstvu oficira palube, već se svuda navodi da je za poziciju oficira palube neophodan ZAPOVEDNIK VRSTE A.

Molimo vas da se izjasnite po ovom pitanju, odnosno da u formi i načinu koji vama odgovara, na jasan i nedvosmislen načina saopštite na kojim brodovima lica koja poseduju ovlašćenje ZAPOVEDNIK VRSTE B i C mogu obavljati poslove oficira palube.

Napominjemo da onemogućavanjem ZAPOVEDNICIMA B i C obavljanja poslova oficira palube, po postojećim dokumentima izdatim od strane lučkih kapetanija, brodarstvu se nanosi nepovratna šteta. ZAPOVEDNICI B i C u praksi su navigatori koji su u postupku prikupljanja plovidbenog staža i iskustva za polaganje stručnog ispita za zvanje ZAPOVEDNIK A. Postoji realna mogućnost da u narednom periodu stasa nova generacija ZAPOVEDNIKA A kojoj nije omogućeno sticanje iskustva i trenaža na brodovima velike snage i u kompleksnom sistemu plovidbe sastava.

Član 38. tačka 4. KRMAR  pravilnika iz naslova.

Krmari pod nadzorom zapovednika brodom, tegljenim, potiskivanim, odnosno bočnim sastavom.
Proverom evidencije o izdatim ovlašćenjima o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti predviđenom članom 40. pravilnika, videćete da ne postoji dovoljan broj lica koja poseduju zvanje KRMAR član 4. tačka 4.

Molimo vas da odgovorite na sledeće pitanje: Da li lica sa ovlasćenje ZAPOVEDNIK VRSTE B i C mogu obavljati poslove krmara, u sklopu već izdatog ovlašćenja ili moraju posedovati ovlašćenje KRMAR i da li je zvanje zapovednika B i C veće ili manje od zvanja krmara. Sa zvanjem zapovednik vrste A se podrazumeva mogućnost obavljanja svih poslova palube bez dodatnih objašnjenja. Takođe je neophodno, po uzoru na stara ovlaštenja u unutrašnjoj plovidbi, jasno ispisati sve poslove koje imalac ovlaštenja može da obavlja na kojim brodovima.

Član 38. tačka 9. MAŠINOVOĐA pravilnik iz naslova.

            Upravlja motornim postrojenjem na brodovima snage do 750kw, u smeni rukuje pogonskim postrojenjem na brodovima do 1030kw.

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju imati brodovi i druga plovila trgovačke mornarice Službeni glasnik RS 28/15, 99/15 i 3/15 predviđa MAŠINOVOĐU kao lice koje može da upravlja motornim postrojenje u sastavu minimalne posade u sledećim slučajevima:

Potiskivač sa sastavom većim od 3 potisnice.

Plovilo sa sopstvenim pogonom sa sastavom većim od 2 potisnice.

U praksi brodovi koji vode takve sastave imaju veću snagu motornog postrojenja od 750kw na koliko je ograničeno zvanje MAŠINOVOĐE. Potrebno je sa vaše strane da usaglasite dva važeća pravilnika, odnosno preciznije definišete zvanje Mašinovođa

Nadamo se da ćete na ovaj zahtev odgovoriti u razumnom roku, kako bi sve zainteresovane strane mogle da blagovremeno planiraju svoje poslovne aktivnosti u skladu sa važećim regulativama.

Skeniran zahtev pdf

Upravni odbor Udruženja profesionalnih lađara Srbije