Dopis ministarstvu – minimalan broj članova posade u stajanju

Dana 03.03.2017. poslali smo ministarstvu sledeći dopis:

OBAVEŠTENJE – MINIMALAN BROJ ČLANOVA POSADE U STAJANJU

Poštovani,

Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije, u vezi minimalne posade broda u stajanju.

U praktičnoj primeni Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama i pratećih propisa susrećemo sa problemom definsanja minimalnog broja članova posade u stajanju. Zapovednik broda pored obaveza propisanih zakonom i propisima ima i obavezu prema vlasniku broda da sve radne procese vezane za poveren brod organizuje na što efikasniji način. Legitiman cilj vlasnika broda je da na legalan način smanji troškove broda. S tim u vezi javlja se potreba da se preciznije odredi tačan minimalan broj članova posade za brod u stajanju. U eksplataciji broad se ponekad javlja potreba da zbog različitih faktora brod bude isključen iz saobraćaja, najčešće zbog kvara, nepovoljnog vodostaja ili neisplativosti zbog trenutnog odnosa ponude, potražnje i cene prevoza.

Smatramo da je sa vaše strane potrebno da se pristupi uređenju ove oblasti eksploatacije brodova trgovačke mornarice. Neophodno je da pristupite izradi pravilnika o broju članova minimalne posade broda u stajanju, po uzoru na važeći pravilnik o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju imati brodovi i druga plovila trgovačke mornarice od 20. marta 2015. Postoji potreba da se napravi jasna razlika između brodova koji su u režimu plovidbe A1, A2, B, brodova u raspremi i brodova koji su u fazi čekanja odnosno dužeg stajanja. Kvalitetno rešenje bi bio tabelarni prikaz minimalne posade u odnosu na tip i namenu broda ili sastava i način stajanja i čekanja odnosno da li se stajanje odvija na sidrištu ili je plovilo izvezano uz obalu.

Dopis – minimalni broj članova posade pdf

Upravni odbor Udruženja profesionalnih lađara Srbije