PREDSTAVKA NA STANJE OBELEŽAVANJA PLOVIDBENIH OTVORA MOSTOVA

Dana 09.03.2017. ministarstvu smo poslali :
PREDSTAVKU  NA STANJE OBELEŽAVANJA PLOVIDBENIH OTVORA MOSTOVA

Poštovani,

Trenutno stanje postavljenjih znakova, svetlosnih signala i radarskih markera na plovidbenim otvorima mostova na plovnim putevima u Republici Srbiji je verovatno na najnižem nivou u Evropi. Plovidba noću i u uslovima smanjene i ograničene vidljivosti kroz plovidbene otvore mostova u Srbiji je zbog takvog stanja od rutinskog manevra napravila vrlo komplikovan i zahtevan postupak.

Cilj ove predstavke je da vašem ministarstvu pruži pravni osnov za pokretanje mehanizma predviđenog Zakonom o plovidbi i lukama u članu 39. na sledećim stalnim plovidbenim preprekama (mostovima) koji nisu propisno obeleženi:

 1. Drumski novi most Šabac reka Sava 104,6 km, neispravna svetlosna signalizacija plovidbenog otvora i radarski markeri.
  2. Železnički most Šabac reka Sava 107 km, neispravna svetlosna signalizacija plovidbenog otvora i radarski markeri
  3.. Obrenovački most reka Sava 42,5 km, neispravna svetlosna signalizacija plovidbenog otvora i radarski markeri.
 2. Ostružnički most reka Sava 15 km, neispravna svetlosna signalizacija plovidbenog otvora i radarski markeri.
  5. Drumski most “Brankov most” reka Sava 1km, most bez bilo kakve signalizacije, ne postoje dnevne, noćne ni radarske oznake za preporučeni plovidbeni otvor.
 3. Drumski most Bezdan reka Dunav 1424,5 km, neispravna svetlosna signalizacija plovidbenog otvora i radarski markeri.
 4. Drumski most Bogojevo reka Dunav 1336,5 km, neispravna svetlosna signalizacija i radarski markeri
  8. Drumski most B. Palanka – Ilok reka Dunav 1297 km, radarski marker su na maloj udaljenosti od stubova te nisu vidljive na radaru. Podsećamo da je minimalna udaljenost potrebna za detekciju na radaru 7,5 metara.
  9. Drumsko-želežnički most Pančevo reka Dunav 1166.2 km neispravna svetlosna signalizacija plovidbenog otvora i radarski markeri.
  10. Drumski most Smederevo reka Dunav 1112.2 km neispravna svetlosna signalizacija plovidbenog otvora i radarski markeri.

Smatramo da je sa vaše strane potrebno da se izda saopštenje brodarstvu i zapovednicima brodova, kojim im se ukazuje na obaveze iz člana 54. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, u vezi obaveštavanja lučkih kapetanija o stanju znakova za regulisanje plovidbe. U prošlosti usled ne reagovanja nadležnih na obaveštenja o uočenim nepravilnostima na signalizaciji, zapovednici su vremenom prestali da izveštavaju o stanju signalizacije plovidbenih otvora mostova. Kako član 39. Zakona omogućava reagovanje, verujemo da je potrebno ponovo uspostaviti sistem izveštavanja na funkcionalan način kako je prvobitno i osmišljen.

Pozivamo vas da razmotrite, po uzoru na rešenje koje je u primeni na reci Rajni, dodatnu meru za povećanje bezbednosti plovidbe kod izrazito niski plovidbenih otvora mostova. Trenutno utvrđivanje visine plovidbenog otvora zavisi od vremena očitavanja vodostaja na merodavnom vodomeru, koje se vrši i saopštava na svakih 24 časa. U uslovima visokih vodostaja i brzih oscilacija, rajsnko rešenje se pokazalo vrlo efikasnim, sastoji se od merne lestvice, dovoljno velike da je uočljiva, postavlja se na stub mosta pri čemu “0” se nalazi na vrhu i predstavlja najnižu tačku konstukcije od vodene linije. Očitavanjem vrednosti u nivou vodenog ogledala se očitava trenutna visina plovidbenog otvora. Vrlo jeftino i praktično rešenje koje bi bilo od izuzetnog značaja za turistička plovila koja zbog svoje visine moraju da poseduju uvek tačne podatke o aktuelnim visinama mostova.

Takođe vam skrećemo pažnju da se prilikom izvođenja radova, bitno zapostavljaju obaveze izvođača radova po pitanju obeležavanja, te vas pozivamo da preduzmete zakonom predviđene mere i povećate nivo vršenja inspekciskog nadzora. Predlažemo da se po uzoru na zemlje EU radovi na plovnom putu obeležavaju dopunskim znacima postavljenim na osvetljenim plovnim salmusima kako bi skrenuli pažnju učesnicima u saobraćaju. Postavljanje dodatnih tabli na obali se nije pokazalo kao uspešno rešenje, pogotovo u noćnoj plovidbi i plovidbi u uslovima smanjene vidljivosti.

Predstavka mostovi

Upravni odbor udruženja profesionalnih lađara Srbije