Poštovani,

Hvala Vam što ste se oglasili sa vašim viđenjem bezbednosne procene u Srbiji. Sve tvrdnje koje smo do sada naveli su lako proverljive i dokazive. Želim da napomenem da niko od nas, profesionalnih lađara (kojih naše udruženje broji gotovo polovinu svih zaposlenih u brodarstvu u Srbiji) ne želi posebnu medijsku pažnju, niti da se naše primedbe na račun primećenih poropusta u funkcionisanja sistema koriste za politička potkusurivanja.

Mi kao profesionalci, sa bogatim iskustvom, želimo samo da doprinesemo poboljšanju bezbednosti na vodnim putevima Srbije, kako bi sačuvali živote i zdravlje ljudi i kako ne bi bila ugrožena privreda i infrastruktura zbog nemarnosti pojedinaca. Mi svake godine na početku sezone upozoravamo na bezbedonosne nedostatke, a sada smo na žalost dospeli u žižu interesovanja medija zbog tragičnog događaja iz Budimpešte.

Mi ne želimo da osuđujemo ikog niti da upiremo prstom i tražimo krivce. Mi ukazujemo na probleme i kao stručna javnost upozoravamo državne organe i građane na potencijalne opasnosti.

Kako bi prekinuli zloupotrebu naših saopštenja i prepucavanja po medijima, sa radošću prihvatamo poziv na dijalog sa MSGI i takođe pozivamo i predstavnike policije i carine kao i sve zainteresovane strane, da se uključe u dijalog kako bi se na ukazane nedostatke funkcionisanja sistema pozitivno odgovorilo u najkraćem roku.

Zahvaljujemo se MSGI na želji za saradnjom i nadam se da ćemo je uskoro ostvariti na mnogo višem i ozbiljnijem nivou.

Naše Udruženje je otvoreno za saradnju sa svim institucijama i pojedincima po pitanju razvoja bezbednosti plovidbe i stvaranja kvalitetnijih uslova za rad i život na brodovima i rekama kao i za razvoj privrednih delatnosti vezanih za plovne puteve Srbije.

Srdačan pozdrav,

Upravni odbor UPLS