U subotu 24.08.2019. na delu od 0 km do 8 km reke Save bili su povećani problemi u plovidbi uzrokovanih malim čamcima.

Zbog zaustavljanja i sidrenja u plovidbenim prolazima mostova kao i zbog splavarenja (puštanje niz vodenu struju bez upotrebe motora ili vesala), brodovi koji su plovili kroz akvatoriju reke Save, su bili prinuđeni da menjaju pravac i brzinu kako bi izbegli koliziju sa malim čamcima i izbegli fatalni ishod.

Zapovednik broda Bor je bezuspešno na 16 VHF kanalu tražio intervenciju Kapetanije i rečne policije ali nije dobio odgovor na poziv.

Apelujemo na nadležno ministarstvo i na rečnu policiju da pojačaju kontrolu, pogotovo za vreme vikenda i da se ozbiljno pristupi reviziji i unapređenju polaganja stručnog ispita za upravljača čamca i da se pojačaju akcije na edukaciji svih učesnika u plovidbi.

Upravni odbor UPLS

Ada Međica – Beograd

 

 

Radarska slika Ada Međica