Na početku sezone pojavio se problem neadekvatne organizacije pristajanja putničkih brodova u Beogradu. Na problem su upozoravali i brodari i radnici u turizmu, mnogo pre nego što je do problema trebalo da dođe. O tom problemu smo detaljno pisali početkom godine a nadležno ministarstvo je obavestilo javnost da će novi ponton za putničke brodove biti postavljen u Zemunu početkom avgusta.

Avgust je prošao, radovi su i dalje u toku. Novi problem koji nas je uzbunio je stanje na gradilištu.

Kada se sagleda zatečena situacija, postavlja se pitanje da li u našoj zemlji postoji ikakav inspekcijski nadzor i ako postoji šta treba uraditi da bude efikasan.

Zbog gradnje pristaništa je uklonjen veslački klub sa tradicijom dužom od 80 godina, bez prava žalbe. Gradilište nije obezbeđeno, na pobijenim šipovima su izvezani mali čamci, radnici se šetaju bez zaštitne opreme, brodovi koji rade na terenu nisu po propisu obeleženi a sve se to događa u blizini kapetanije.

Pozivamo sve nadležne službe da se ozbiljnije uključe i da se, barem u prestonici pokaže da inspekcijski nadzor radi i ima neke rezultate u ispunjavanju elementarnih svetskih standarada.

Upravni odbor UPLS