Brankov most

 

U zoni Beogradskog pristaništa danas se pojavio novi izazov za zapovednike brodova. 13.09.2019. u podnevnim časovima, postavljena je radna skela na sredini “Brankovog” mosta koja nije propisno obeležena a navigatorima nije upućeno ikakvo upozorenje o promeni visine preporučenog plovidbenog otvora.

Upozoravamo navigatore da obrate pažnju pri plovidbi a nadležnu inspekciju plovidbe da napiše zvanično saopštenje brodarstvu i da organizuje propisno obeležavanje plovidbene prepreke.