UPLS I УПЛС

 

Zbog problema sa kojima se mladi ljudi, koji žele da rade na brodu, suočavaju prilikom završetka brodarskih škola u Srbiji, obratili smo se prvo našem nadležnom ministarstvu a iz MGSI su nas uputili na Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pismo kojim se obrazlaže problematika i naše ponuđeno rešenje možete pročitati u nastavku.
Poštovani,
Obraćamo Vam se zbog problema sa kojima se suočava brodarska struka a vezano za obrazovanje i edukaciju mladih kadrova.
Mi u Srbiji imamo tri brodarske škole, od kojih su dve, u Beogradu i Novom Sadu, sa dugom tradicijom. Plan i program, kao i udžbenici za obučavanje mladih ljudi u ovoj branši su zastareli (poslednji udžbenik je napisan 1988) i potrebno je napraviti velike promene u samoj realizaciji praktične nastave, kako bi mogli da odgovorimo na poslovne izazove i kako bi pratili izmene u Zakonu o unutrašnjoj plovidbi.
Mi, kao Udruženje profesionalnih lađara Srbije intenzivno radimu na unapređenju edukacije mladih i imamo odličnu saradnju sa brodarskim školama i resornim ministarstvom.
Zbog promena koje su se dogodile u ovoj grani privrede, zakonu o polaganju stručnih ispita, kao i ekspanziji novih vidova vodnog transporta, došli smo do zaključka da je neophodno promeniti način izvođenja stručne prakse kao prvi korak u unapređenju stručnog obrazovanja.
Do sada se stručna praksa u brodarskim školama izvodila po planu i programu teorijski, u proseku 4 časa nedeljno, 4 godine a praktična nastava na brodu (obavezno ukrcanje) je iznosilo dve nedelje po školskoj godini počevši od druge godine (kada učenici napune 15 godina života).
Problem koji se sada javlja je što nema više velikih brodarskih firmi, koje su učenike primale na praksu. Brodarstvo se svelo na puno malih brodarskih firmi koje su locirane u Srbiji a čiji brodovi često plove pod stranim zastavama. Zbog nedefinisanisanosti obaveznog osiguranja učenika na stručnoj praksi i nemogućnosti overa ukrcanja na brodovima pod stranom zastavom velik broj učenika je ostajao uskraćen za ovaj vid usavršavanja i samim tim su iz škole izlazili bez dovoljno profesionalnog znanja.
Zbog promene zakona o unutrašnjoj plovidbi i zakona o sticanju stručnih zvanja, đacima je potrebno još 6 meseci ukrcanja da bi mogli da polažu ispit za najniže zvanje mornara. Zbog toga poslodavci ne primaju mlade ljude na brodove jer imaju gubitak od plaćanja ličnog dohotka i doprinosa u periodu od godinu dana (6 meseci ukrcanja). Ovaj broblem bi mogao biti prevaziđen povećanjem obaveznog godišnjeg ukrcanja učenika tokom školovnja na minimum 4 nedelje. Tada bi, uz realizovanu teorijsku nastavu đaci uz maturski ispit stekli uslov za polaganje mornarskog ispita te bi iz škole izlazili kao spreman kadar koji bi poslodavci lakše zapošljavali.
Da bi se problem ukrcavanja na brodove pod stranom zatavom rešio, MGSI je izašlo u susret našem zahtevu te je sada omogućena overa ukrcanja na brodovima koji viju stranu zastavu, ostaje još problem obaveznog osiguranja. Mi predlažemo da učenici uplaćuju bilo koje dodatno osiguranje u roku trajanja stručne prakse.
Na ovaj način bi mogli da obezbedimo dovoljan broj brodova za neophodno usavršavanje učenika i ovim potezom bi se kadar a brodovima podmladio u narednih 10 godina.
Sa ovim planom za izvođenje stručne prakse smo obavestili nadležno ministarstvo za saobraćaj, građevinarstvo i infrastrukturu a oni su nas uputili da se obratimo vama, sa spremnošću da podrže naše preporuke.
Naše Udruženje je u pripremi izrade novog priručnika za rečnu navigaciju i plovidbu rekama sa svim izmenama i dopunama postojeće literature kao i sa dodacima određenih delatnosti na brodovima koje do sada nisu obrađena u našoj literaturi.
Molim Vas da nam date vaše mišljenje o predočenom problemu kako bi blagovremeno mogli da pomognemo školama u realizaciji stručne prakse.
Za sva dodatna pitanja i predloge stojimo vam na raspolaganju.
Srdačan pozdrav,

KAPETAN BRANISLAV VAJDA
UDRUŽENJE PROFESIONALNIH LAĐARA SRBIJE
The Association of Proffesional Boatman of Serbia

Lončarska 7
21000 Novi Sad

 
Mob: +381 64 1121 886
www.udruzenjeladjara.com
www.sindikatladjara.org
e-mail:
udruzenjeladjara@gmail.com
sindikatladjara@gmail.com