FOTO: UPLS I УПЛС

Razvojem rečnog saobraćaja na Dunavu primećen je velik porast putničkih brodova u poslednjih deset godina. Pored blagodati koji razvoj turizma donosi, pojavljuju se i problemi koji se tiču drugih učesnika u plovidbi.

Jedan od najvećih problema sa kojim se suočavaju zapovednici velikih sastava je pravo prvenstvo prevođenja u prevodnicama Đerdap 1 i Đerdap 2. Do sada je na navedenim prevodnicama pored prioriteta redosleda dolaska, putnički saobraćaj bio posebno privilegovan. To je u redu kada se zna da se putnička plovila kreću velikom brzinom i po redu vožnje ali nekada se događa da je udaljenost između konvoja putničkih brodova i preko sat vremena i tada se događa da prevodničar naloži nizvodnim konvojima da moraju da čekaju po nekoliko sati, iako su nadomak same prevodnice. To često predstavlja velik problem navigatorima pošto manevar okreta i sidrenje velikog sastava traje gotovo sat vremena.

Predlažemo nadležnom ministarstvu i prevodničarima da praksa obaveznog prioriteta putničkih brodova ne važi za konvoje i sastave koji su u “B” režimu plovidbe i koji poseduju brzinu veću od 15 km u nizvodnoj plovidbi i minimum brzinu od 9 km u uzvodnoj plovidbi, ukoliko je udaljenost od prevodnice manja od 5 km.
Brodovi koji plove u B režimu često imaju strogo utvrđene termine utovara i istovara te je tačan dolazak takođe bitan faktor za profesionalno poslovanje.

Napominjemo da je praksa prioriteta putničkih plovila, zbog ogromnog porasta koji beleži ova grana privrede, ukinuta svuda u Evropi i da važi ISKLJUČIVO pravo prvog dolaska na udaljenosti 3 km od prevodnice.

Upravni odbor UPLS