FOTO: Zoran Jovičić
FOTO: Zoran Jovičić
FOTO: Zoran Jovičić

26.09.2019. oko 19:30h, usled plovidbene nezgode je došlo do potonuća samohodnog teretnjaka “Salajka”, nekada u vlasništvu brodarske firme Heroj Pinki a sada u vlasništvu MSK Ruma.

Do potonuća je došlo nakon udara broda u neobeleženu potopljenu baržu koja se nalazi u desnoj obali na 1166 km reke Dunav, Ada Huja, Beograd.

Barža, koja je usled niskog vodostaja, uzrokovala probijanje i potonuće broda stoji na tom mestu već nekoliko godina. Prvo je bila obeležena sa dve bove koje su posle uklonjene, i sa obalnim znakom, koji je zaklonjen istovarnim postrojenjem. Zbog nedostatka plovnih oznaka mnogi su navigatori bili u zabludi da je barža izvađena i da je ta plovidbena prepreka uklonjena.

Na žalost, do proboja je došlo i brod je potonuo za manje od pola sata. Svi članovi posade su spašeni uz pomoć lokalnih ribara koji su priskočili u pomoć.

Istraga će utvrditi kako je došlo do tako brzog potonuća i da li je brodski trup već bio oštećen.

Nadamo se da će se odgovorni za ovako velik propust pronaći kao i omaška u sistemu koja je uzrokovala ovakav ishod.

Treba imati na umu da je navedena lokacija zvanično sidrište i mesto za pristajanje brodova gde često sidre i pristaju teretni tankeri. Na isti način je moglo doći do probijanja i potonuća tankera sa nesagledivim ekološkim razmerama.

Pozivamo inspekciju plovidbe da izda nalog za adekvatno obeležavanje kritičnog sektora kao i da obezbedi mesto nezgode.

Upravni odbor UPLS

#potonuo # brod #salajka #udruzenjeladjara