Potopljena barža
Nakon potonuća samohodnog teretnjaka “Salajka” na sidrištu kod Ada Huje naše udruženje je dobilo niz molbi od nautičara – čamdžija iz Novog Sada, da predočimo Lučkoj kapetaniji Novi Sad i Inspekciji plovidbe  problem sa kojim se susreću godinama. Naime, problem predstavlja potopljena barža na 1259, 4 km reke Dunav u levoj obali. Iako se barža ne nalazi u plovnom putu ipak predstavlja potencionalnu opasnost za plovila koja vrše manevre na sidrištu kao i za male čamce, sportiste i rekreativce. Ovim putem obaveštavamo o problemu koji je lako rešiv postavljanjem adekvatne plovidbene oznake  na mestu gde je barža potopljena, u cilju unapređivanja bezbednosti plovidbe na našim rekama, za sve učesnike u vodnom saobraćaju.
Upravni odbor UPLS