UPLS I УПЛС

Na kilometru 1284,9 Dunava, primećena je opasna promena u plovnom putu. Navigatori prijavljuju suženje plovnog puta koji nije adekvatno obeležen. Poslednji izveštaj je od juče, 15.12.2019. gde je navigator obavestio da su u nizvodnoj plovidbi zakačili dno u plovnom putu, tačno poviše crvene bove 100m a nekih 40m bočno od nje. Na vodostaju Novi Sad 111cm i gaz 250cm sa četri teretne barže i jednom praznom.

Upozoravamo sve navigatore i brodare da obrate posebnu pažnju na navedenom sektoru a na nadležno ministarstvo i Direkciji za vodne puteve, da izvrše merenje i dodatno obeležavanje navedene deonice. Potrebno je postaviti minimum još jednu crvenu bovu kako bi navigatori mogli bezbedno da savladaju krivinu.

Isti brod je prijavio i potpunu neobeleženost u uslovima noćne plovidbe Žeželjevog mosta u Novom Sadu, što je nedopustivo, pogotovo dok traju radovi na uklanjanju privremenog mosta “Boško Perošević”.

Pozivamo brodare, da u slučaju havarije obavezno pokrenu proces naplate štete od osiguranja a osiguravajuća društva da se više uključe u praćenje i analizu brodarske struke i problematiku i rizike koju plovidba povlači, kako bi se izbegli materijalni gubici i ljudski životi.

Upravni odbor UPLS