Naše udruženje je već u par navrata obaveštavao o lošem stanju na našim sidrištima. Plovila su često usidrena na samoj ivici plovnog puta i prilikom jačeg vetra popreče se i zatvore 2/3 plovnog puta, pa je susretanje dva plovila nemoguće a sam prolazak pored tako usidrenih objekata u ozbiljnoj meri ugrožava bezbednost plovidbe a navigatori prolaze kroz nepotreban stres i izlažu svoja plovila opasnosti da izazovu havariju sa usidrenim plovilom, udare u obalu i niz drugih problema koje može da izazove plovidba u otežanim uslovima. Trenutno najveći problem postoji na neoficijalnom, tačnije neobeleženom sidrištu kod Pančeva 1153 km i sidrište kod Novog Sada 1252 km. Napominjali smo do sada da sidrišta moraju biti bolje obeležena i da se na tablama postavi distanca dozvoljenje udaljenosti od obale, ili da se bovama obeleži sidrište. Odsustvo inspekcijskog nadzora i kontrole brodova je i dalje gorući problem pošto navigatori znajući da nemaju nikakvu kontrolu sidre objekte gde god im je volja, mimo aktuelnih propisa i bez poštovanja elementarnih mera bezbednosti plovidbe.

Upravni odbor UPLS

FOTO: Sidrište Novi Sad i sidrište Pančevo (radarska slika)