Foto: https://www.propisi.net/uputstvo-o-merama-prevencije-i-mere-zastite-za-korona-virus-covid-19/

Danas smo svedoci neverovatne situacije u svetu, a cela stvar je počela još Decembra meseca prošle godine, u Kineskom gradu Vuhan.
Navedenog dana „World Health Organisation“ („Svetska Zdravstvena Organizacija“ u daljem tekstu „WHO“) dobija informaciju od lokalnih vlasti o izbijanju epidemije upale pluća nepoznatog porekla, a za uzročnika epidemije Kineske vlasti 07. Janura indentifikuju novi tip korona virusa.
Već 30. Januara 2020. Godine, „WHO“ proglašava ovu epidemiju za javno zdravstvenu pretnju od međunarodnog značaja, a 11. Februara bolest koju ovaj virus izaziva nazvana je „COVID-19“.

Jedna od činjenica do koje su svetski stručnjaci došli jeste da su korona virusi velika porodica virusa, koji izazivaju bolesti u opsegu od blage prehlade do ozbiljnih oboljenja, poput „MERS“-a (bliskoistični respiratorni sindrom) i „SARS“-a (teški akutni respiratorni sindrom), a da za sada nema vakcine ili poznatog leka.

U trenutcima pisanja ovog teksta, prema izvoru “WHO”, na svetu postoji 1,214,973 osobe obolele od korona virusa, dok je 67,841 osoba izgubila bitku sa ovom opakom bolešću.

Skoro da ne postoji država na našoj planeti koja nije ugrožena.

Srbija je, kao i ostatak sveta, snažno pogođena ovim virusom.
Usled nepredvidivosti situacije dolazilo je do čestih promena pravila i donošenja odluka koje su vezane i za lađarski poziv, pa naše Udruženje želi da pomogne svim lađarima i razjasni kakva je trenutna situacija koja se tiče svih nas, a u vezi ukrcanja/iskrcanja u našoj zemlji.
Nakon nekog vremena i savetovanja sa našim Udruženjem, ali i Privrednom komorom Srbije, nadležno Ministarstvo predlaže novu odluku, koja je i usvojena, pa je danas na snazi.
Možete je pronaći na sledećem linku:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/23/1/reg

Molimo Vas da pažljivo pročitate donetu odluku i na taj način izbegnete svaki potencijalni nesporazum, bilo sa državnim organima na terenu, bilo sa poslodavcima.
Napominjemo da je odluka Vlade Republike Srbije stupila na snagu i kao jedina merodavna se mora poštovati!
Ukoliko nastupe bilo kakve promene po ovom pitanju, što je gotovo izvesno, Udruženje će istog trenutka obavestiti sve kolege.

Što se tiče uslova plovidbe ostalih podunavskih zemalja, molimo Vas da pratite sledeći link, gde ćete pronaći sve potrebne informacije za svaku zemlju pojedinačno:

https://www.danubecommission.org/dc/en/2020/03/24/information-regarding-the-status-of-all-national-covid-19-restrictions-for-danube/

Pre plovidbe ili ukrcanja/iskrcanja na reci Rajni, molimo Vas da pratite sledeći link:

https://www.ccr-zkr.org/13070000-en.html

Važna napomena:

Kolege koje nameravaju da se ukrcaju u inostranstvu, tj da pređu državnu granicu kopnenim putem su u obavezi da kod sebe imaju popunjeni primerak „Uputnice za ukrcanje“ koji će pokazati državnim organima u slučaju kontrole.
Pomenute formulare možete pronaći na sledećim linkovima:

https://www.ccr-zkr.org/files/documents/covid19/Derogation_deplacement_COVID-19_Final_Form.pdf
https://www.danubecommission.org/uploads/doc/2020/ENG_template_of_Certificate_for_International_Transport_Workers.pdf

Naša profesija, samim tim i posade brodova širom sveta, nosi novo breme u ovim teškim vremenima, a neophodnost prevoza tereta o kojoj god vrsti da je reč, danas je prosto postalo moranje.
Ipak, pored složenosti cele situacije i novih pritisaka sa kojima se suočavamo, moramo biti odgovorni i oprezni prema sebi, ali i drugima.
Sledeći preporuke „WHO“ i ministarstva zdravlja Republike Srbije, molimo Vas da:

• Često perete ruke sapunom i vodom, najkraće 20 sekundi ili koristite sredstvo za dezinfekciju na bazi 70% alkohola;
• Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kijaju/kašlju;
• Izbegavajte rukovanje/ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra;
• Ukoliko kašljete ili kijate prekrijte usta i nos nadlakticom/papirnom maramicom, koju odmah nakon toga bacite u smeće;
• Često provetravajte prostorije u kojima boravite (salon/kabina);
• Izbegavajte okupljanja većeg broja ljudi:
• Ne uzimajte antibiotike na svoju ruku;
Za detaljnije informacije o ličnoj zaštiti i samom virusu, molimo Vas da pratite sledeće linkove:

https://www.who.int/
https://covid19.rs/


Foto: https://www.propisi.net/uputstvo-o-merama-prevencije-i-mere-zastite-za-korona-virus-covid-19/

Kao i mnogo puta do sada, čovečanstvo se nalazi na velikom ispitu.

Bez doprinosa mnogih profesija privreda staje, stanovništvo nestaje ili je u strahu, ekonomija posustaje, društva se gase. Prestaje da postoji život kakav smo poznavali i kojem smo sa svojim porodicama i prijateljima uživali.
Lađarstvo je samo jedna od tih profesija.
Znajući mnoge od naših kolega i njihove karaktere, sa sigurnošću tvrdimo da niko od nas neće odbiti da se ukrca na brod i na taj način će dati svoj doprinos u zajedničkoj borbi.
Pretpostavljamo da neće svi biti zadovoljni odlukama nadležnih, verovatno će biti drugačijih predloga i mišljenja, ali ostavimo rasprave za neka mirnija vremena. Nadamo se i da će nadležni, u skladu sa preporukama Dunavske komisije i sa pojašnjenjem struke i uvida u realnost, ublažiti veoma naglašene mere izolacije lađara, te da ćemo kao i ostali radnici u transportu moći nesmetano da radimo i da se krećemo u skladu sa bezbednosnim preporukama i potrebama posla.
Budimo solidarni kao i do sada, radimo naš posao najbolje što možemo, u svim postavljenim uslovima i budimo tu kada je najpotrebnije.

Na one koji su se iskrcali i koji će neko vreme biti na odmoru, apelujemo da poštuju upute stručnjaka, ostanu kod kuće i na taj način još jednom daju najbolji mogući primer ostalima.
Mi najbolje znamo kako izgleda izolacija kojoj smo izloženi svakodnevno na poslu, pa nam neće biti teško da i malo duže sedimo u svojim domovima.

Budimo odgovorni, ostanimo zdravi!


Foto: ”World Health Organisation”

Upravni Odbor UPLS