UPLS I УПЛС

Upozoravamo sve lađare i nautičare da je u noći između 10. i 11. aprila, na 1104,3 km, 200 metara od leve obale, potonuo bager “Car”. Po našim saznanjima plovni bager je, mimo svih propisa, bio bez posade. Inspekcija plovidbe do ovog momenta nije izašla na teren i mesto potonuća nije adekvatno obeleženo.

U blizini istog ovog mesta je nedavno potonula barža koja takođe nije obeležena niti izvađena.
Napomeninjemo da je ovo treće potonuće plovnih objekata od početka godine. Ni u jednom slučaju nije bilo adekvatne reakcije nadležnih niti je inspekcija plovidbe reagovala na odgovarajući način.

Po broju potonuća objekata smo postali vodeća zemlja u Evropi. Ta činjenica jasno ukazuje o ozbiljnom propustu u radu sistema plovidbe, bezbednosti plovidbe, a po našem mišljenju i Uprave za utvrđivanje sposobnosti plovidbe.

Ukoliko se momentalno ne počne sa rešavanjem problema, glavna prepreka plovidbe će nam postati potonuli objekti u našem delu Dunava, kao što nam kod Prahova predstavlja potopljena Nemačka flota iz drugog svetskog rata.

Napomena: Od svih objekata koji su potonuli poslednjih godinu dana (tri barže, samohodni teretnjak, dva plovna bagera) ni jedan nije izvađen niti adekvatno obezbeđen.

Upravni odbor UPLS