FOTO: UPLS,

Povodom problema prijema dečijeg dodataka za zaposlene na brodovima koji viju zastavu Švajcarske konfederacije, obratili smo se Ministarstvu za rad i socijalna davanja. Prepisku prenosimo u potpunosti.

Poštovani gospodine ministre,

Obraćamo Vam se u ime zaposlenih na brodovima duge i unutrašnje plovidbe koji rade pod Švajcarskom zastavom tj. prijavljeni su, plaćaju porez i rade u Švajcarskoj a porodice im žive u Srbiji.

Do pre godinu dana svi zaposleni su od Švajcarske imali pravo na dečiji dodatak, koji je ukinut za naše rezidente, početkom prošle godine. Kontaktirali smo Švajcarsko ministarstvo za rad i oni su nas uputili na sporazum koji je potpisao tadašnji ministar gospodin Rasim Ljajić, pre 10 godina, a koji je stupio na snagu 01.01.2019.

Ovim sporazumom smo dovedeni u veoma lošu situaciju a pojedinci i država su u ogromnom materijalnom gubitku.

Mi smo o ovom problemu već pisali i obraćali se pojedinačno Vama za pomoć, ali do sada nismo dobili nikakav odgovor po ovom pitanju.

Molim Vas da nas obavestite o planu države i vašeg ministarstva da se ovaj problem reši u korist radnika.

Na donjem linku možete videti tekst koji smo prošle godine objavili povodom ovog problema.

https://udruzenjeladjara.com/blog/2019/09/04/materijalni-gubici-srbije-zbog-losih-sporazuma/

Srdačan pozdrav

KAPETAN BRANISLAV VAJDA
UDRUŽENJE PROFESIONALNIH LAĐARA SRBIJE

Odgovor 23.04.2020.

Поштовани господине,

Поводом Вашег питања упућеног овом министарству електронским путем у вези са остваривањем права на дечији додатак, применом Споразума између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности (,,Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 13/10, у примени од 1. јануара 2019. године), обавештавамо Вас о следећем:

Овим споразумом није обухваћена област дечијег додатка. Он регулише пензијско и инвалидско осигурање; осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести; и здравствено осигурање и здравствену заштиту. Његовим ступањем на снагу је престала да важи Конвенција између Федеративне Народне Републике Југославије и Швајцарске Конфедерације о социјалном осигурању (,,Службени лист ФНРЈ, бр.8/63), којом је била уређена и област дечијег додатка.

Конвенција је предвиђала заштиту стечених права у случају њеног отказивања. Под очувањем стечених права у конкретном случају се првенствено мислило на права за чије се остваривање испуњеност услова једном цени и која су по својој природи трајна (нпр. старосна пензија), а не и на права чија се испуњеност услова цени повремено, јер је подложна променама, у која спада дечији додатак.

Meђутим, имајући у виду интерес наших држављана – досадашњих корисника права на дечији додатак, ово министарство је у априлу 2019. године контактирало ресорно министарство Швајцарске Конфедерације у циљу информисања о њиховом ставу у вези са овим питањем и, евентуално, изналажења начина да се оно реши. Тим поводом, у међувремену нисмо добили одговор швајцарског ресорног министарства.

Имајући у виду тренутну ситуацију изазвану пандемијом корона вируса, обавештавамо вас да ће ово министарство чим се за то стекну услови поново контактирати ресорно министарство Швајцарске Конфедерације, у циљу изналажења могућности да се ово питање реши.

СЕКТОР ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ