UPLS I УПЛС

Povodom obraćanja našeg Udruženja 23.04.2020. Vladi republike Srbije za ublažavanje mera samoizalacije, usvojena je naša molba i period obavezne samoizolacije za lađare koji dolaze iz inostranstva sada iznosi 14 dana.

Odluku možete pročitiati u novom Službenom glasniku:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/23/1/reg

“Бродовима који плове на унутрашњим водним путевима Републике Србије, без обзира да ли су у транзиту или упловљавају, односно испловљавају из домаће луке или пристаништа, није дозвољена замена чланова посаде који су страни држављани, док је замена чланова посаде који су домаћи држављани дозвољена уз упућивање члана посаде који напушта брод на спровођење мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима), уколико члан посаде домаћи држављанин по истеку 14 дана нема здравствених и епидемиолошких индикација на СОVID-19 и уколико се поново по истеку наведеног рока укрцава на брод. У супротном, мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 траје 14 дана (изолација у кућним условима) или се одређује друга мера здравственог надзора утврђена актом министра надлежног за послове здравља у складу са епидемиолошком ситуацијом, односно у циљу процене епидемиолошког ризика.

Брисани су ранији ст. 5. и 6. (види тачку 1. Одлуке – 48/2020-4)”

Upravni odbor UPLS