FOTO: Milivoje Šujdović

U Republici Srbiji, na našim velikim rekama Dunavu i Tisi, postoje skelski prelazi koji služe u privredne svrhe za prevoz: ljudstva, automobila, poljoprivredne mehanizacije i slično. Nažalost svedoci smo da ni jedan jedini skelski prelaz nije obeležen odgovarajućim obalnim znacima za regulisanje plovidbe, koju po pravilu treba da budu postavljeni na obalama uzvodno i nizvodno od skelskog prelaza. Naša bezbednosna preporuka se odnosi na postavljanje znakova obaveštenja E.4a ili E.4b (odnose se na vrstu skele), postavljanje znakova zabrane A.9a i A.9b (odnose se na zabranu pravljenja talasa ili povlačenja vode). Postavljanjem odgovarajućih znakova značajno će se poboljšati bezbednost plovidbe i sama bezbednost prilikom ukrcavanja i iskrcavanja na i sa skele. U razvijenim zemljama EU svaki skelski prelaz je adekvatno obeležen i svaka skela je opremljena GPS transporderima, elektornskim kartama i radio stanicama koje značajno utiču na sigurnost plovidbe, gde skeledžije blagovremeno mogu da uoče nailazak plovila i nesmetano vrše prelazak sa obale na obalu ne ometajući druga plovila. Skele u Srbiji nemaju GPS transpordere, skela na Tisi u Tarašu i dalje u 21-om veku plovi posredstvom sajle i ručno se vrši prelazak sa obale na obalu, što samo pokazuje koliko kasnimo u odnosu na ostatak Evrope. Neretki su slučajevi izbegavanja sudara sa skelama, pogotovo u uslovima smanjene vidljivosti. Ovim putem obaveštavamo nadležne da obrate pažnju i uzmu u obzir naže bezbednosne preporuke po ovom pitanju kako bi se smanjio rizik od plovidbenih nezgoda.

Upravni odbor UPLS

FOTO: Primer adekvatnog obeležavanja u Mađarskoj

 

FOTO: Primer adekvatno obeleženog skelskog prelaza na obali.