06.08.2020. su počeli pripremni radovi na uklanjanju brodova Čakor i Vučevo. Koliko smo informisani, o početku radova je obaveštena Lučka kapetanija Novi Sad koja do sada nije izdala saopštenje brodarstvu.

Naša ekipa je obišla početak radova . Voda iz mašinskog prostora se ispumpava direktno u Dunav, bez zaštitne barijere. Obaveštena je inspekcija plovidbe, koja se izjasnila da to ne spada u njihovu nadležnost. Potom je obaveštena inspekcija javnog preduzeća Vode Vojvodine i oni su jutros izašli na teren, radovi nisu bili u toku.

Masna fleka koja se vidi na fotografijama prostirala se u tankom sloju i mogla se uočiti nekoliko kilometara nizvodno od mesta ispumpavanja.

Posebno pohvaljujemo inspektorku iz Odeljenja za vodnu inspekciju gospođu Mariju Novaković na brzom delovanju.

FOTO: Pripremni radovi Čakor i Vučevo 06.08.2020.