Dana 14.09.2020. održano je redovno zasedanje Skupštine Udruženja profesionalnih lađara Srbije.

Заседање 7. редовне Скупштине Удружења професионалних лађара
Србије и 1. заседање Синдиката лађара и помораца Србије,
21000 Нови Сад, Дунавска 2, Клуб УПЛС и ГСЛПС
На 7. редовном заседању Скупштине УПЛС-а вршиће се дискусија по следећим
тачкамa дневног реда

Дневни ред:
1. Преглед године
2. Проблеми узроковани ЦОВИД 19
3. Уклањање Чакора и Вучева
4. Инспекција пловидбе
5. Однос са МГСИ
6. Допис о екстериторијалности
7. Проблем линијског овлаштења
8. Радна група – МГСИ.
9. Радна група – Министарство просвете.
10. Испитна комисија
11. ИТФ, рад и чланство
12. Инспекцијски надзор пловидбе
13. Лекарски прегледи
14. Међународно здравствено осигурање
15. Чланство и чланарина (Синдикат и Удружење)
16. Заштита чланства
17. Обраћање и јавно наступање чланства
18. Питања и одговори