“Međunarodna luka Prahovo je važno logističko čvorište, koje je od izuzetnog značaja ne samo za Elixir Group već i ceo region. Operater Luke Prahovo planira značajne investicije u razvoj ove luke, koja će do 2020. godine postati jedna od dominantnih luka na donjem Dunavu.”

Ovako Eliksir Prahovo predstavlja svoj deo luke. Lepo zvuči ali da li je zaista tako?

O stanju Srpskih luka smo pisali pre godinu dana. Obratili smo posebnu pažnju na stanje pristaništa, vezu sa obalom i uslove za rad i manipulaciju robe. Ni godinu dana nakon našeg pisanja o lošem stanju u kojem se luka Prahovo nalazi nisu primećene veće promene u razvoju infrastrukture. Najveći problem predstavlja manipulacija robe. Prilikom utovara, hemikalije koje se utovaraju u velikoj količini lete u atmosferu a značajan deo  završi u Dunavu. Veza sa obalom je u očajnom stanju. Primena zaštitnih mera na utovarnom mestu gotovo da ne postoji, a kako nam svedoče lađari, odnos menadžmenta Eliksira prema posadama i radnicima je često veoma neprofesionalan i prilično grub.

Ostaje nam samo da se nadamo da će nadležni reagovati na naše predstavke i da će se početi sa uklanjanjem ukazanih nedostataka dok nije došlo do ozbiljnijih problema po život i zdravlje posada, a zbog loše i zastarele utovarne opreme, do ozbiljne ekološke katastrofe.

Upravni odbor UPLS

FOTO: Luka Prahovo, oktobar 2020.

 

FOTO: Pored potonulog pontona vidi se veliko oštećenje kejskog zida.

 

 

 

FOTO: Prilazi brodu i odbojnici su u izrazito lošem stanju

FOTO: Brod na utovaru. Jasno se vidi rasipanje hamikalija

 

FOTO: Merdevine za pristup brodu.