FOTO: Urušena vodograđevina kod Bezdana

Dva osnovna problema plovidbe na unutrašnjim plovnim putevima su male dubine i oštre krivine. Ovi problemi naročito dolaze do izražaja kod niskih vodostaja. Korita reke regulišu se za niske vodostaje sužavanjem pomoću poprečnih i uzdužnih vodograđevina. Naperi se postavljaju poprečno na tok reke pomoću nabacanog kamena. Između napera se stvara zagat u kome voda taloži nanos i podiže novu obalu. Za to vreme u regulisanom plovnom putu struja vode produbljuje korito i čisti (osposopljava plovni put).

Primer koji ćemo navesti u ovoj objavi odnosi se na nesavesno održavanje vodograđevine koja se nalazi u levoj obali, na 1424 km Dunava. Ova vodograđevina je utonula i negativno utiče na postojeću obalu i na plovni put. Uloga vodograđevine je da “odbije vodu”, ubrza tok i produbi plovni put, što sa ovom vodograđevinom nije slučaj. Voda protiče kroz vodograđevinu i time urušava obalu i taloži sprud na 1423 km Dunava. Nažalost, ovaj nemar se rešava postavljanjem bove što aposlutno nije ispravno, niti je trajno rešenje. Sprudovi treba da se uklone vodograđevinama a ne da se stvaraju njihovim neodržavanjem.

Ovom prilikom apelujemo na nadležne organe da izvrše određene radove i da poprave postojeće vodograđevine koje su u izuzetnom lošem stanju.

Ovo je samo jedan od primera koji ćemo navesti a po našoj gruboj proceni oštećenih vodograđevina samo na Dunavu, ima preko 40. Trenutno se vrši popisivanje i dokumentacija svih oštećenih vodograđevina i za nekoliko meseci ćemo imati kompletiran spisak.

Napomenjemo da su vodograđevine uredno ucrtane na plovidbenim kartama kao kompletne ali u realnosti izgledaju potpuno drugačije.

Ukoliko se ubrzo ne pristupi redovnom održavanju postojeće infrastrukture, vađenju potonulih objekata (kojih je iz dana u dan sve više) i ukoliko se nastavi sa zabadanjem šipova u rečna korita po slobodnom nahođenju, postoji velika opasnost da se uruši decenijam projektovana i generacijama formirana struktura bezbednosti i gabarita plovnih puteva, koja je do pre samo dve decenije bila među najbezbednijim u Evropi.

Upravni odbor UPLS

FOTO: Uredno ucrtana vodograđevina na elektronskoj karti