FOTO: https://pbs.twimg.com/media/EtUpq0NXIAUN3GD?format=jpg&name=small

U našem članku od 15. novembra 2020.  Birokratija jača od razuma  smo napomenuli apsurdnost obaveznog pobadanja šipova za postavljanje pontona, pogotovo na vertikalnom keju na ušću Save. Sada, pri prvom kolebanju vodostaja, ostvaruju se prva predviđanja sa gomilanjem prirodnog rečnog nanosa i smeća. Predlažemo nadležnima da se zapitaju šta će se dogoditi pri prvoj pojavi i kretanju leda, kao i o mogućnosti stvaranju spruda kod pontona za pristajanje međunarodnih putničkih brodova.

U našim ranijim člancima smo objašnjavali prednost vertikalnog keja u odnosu na sve druge vidove mesta za privez brodova, kao i njihov ogroman potencijal za ekspanziju pristanišnih mesta (navedeni primeri u Pasavi i Beču), koji su na žalost, kod nas potpuno ignorisani.

Pozivamo stručna lica da se oglase po ovom pitanju, a nadležna ministarstva da se Uredba o obavezi pobadanja šipova za postavljanje pontona preispita, koriguje i dopuni dok se ne naprave nenadoknadive štete po infrastrukturu.

Upravni odbor UPLS